رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


روابط عمومی وزارت ارتباطات خبر برکناری خود را اعلام کرد

روابط عمومی وزارت ارتباطات خبر برکناری خود را اعلام کرد مصطفی اشرف روابط عمومی جدید وزارت ارتباطات شد و پیش از او مهدی سالم این مسئولیت را بر عهده داشت.

روابط عمومی وزارت ارتباطات خبر برکناری خود را اعلام کرد

مصطفی اشرف روابط عمومی جدید وزارت ارتباطات شد و پیش از او مهدی سالم این مسئولیت را بر عهده داشت.