رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


جزییات جدید از لغو کنسرت ها در اهواز از زبان مدیرکل ارشاد خوزستان

جزییات جدید از لغو کنسرت ها در اهواز از زبان مدیرکل ارشاد خوزستان: تعدادی افراد ناشناس باعث رعب و وحشت مردم شدند/ در سینما را قفل می‌زنند؛ برخی شوکر دستشان است! قطعا اینها صاحب و مسئول هم دارند و هدفمند آمده اند کلاه کج مدیرکل فرهنگ و ارشاد خوزستان گفت: تعدادی افراد ناشناس که هیچ […]

جزییات جدید از لغو کنسرت ها در اهواز از زبان مدیرکل ارشاد خوزستان: تعدادی افراد ناشناس باعث رعب و وحشت مردم شدند/ در سینما را قفل می‌زنند؛ برخی شوکر دستشان است! قطعا اینها صاحب و مسئول هم دارند و هدفمند آمده اند

کلاه کج مدیرکل فرهنگ و ارشاد خوزستان گفت: تعدادی افراد ناشناس که هیچ کس هم مسئولیت آن‌ها را بر عهده نگرفت موجب این اتفاق شدند. هیچ کس مسئولیت این گروهی که وانت آوردند، مداحی پخش کردند و موجب آزار و اذیت مردم و رعب و وحشت شدند را قبول نکرده است.

اتفاق واقعا ناخوشایند بود و خود ما هم شوکه شدیم. نهاد رسمی حاکمیتی وقتی مجوز صادر می‌کند باید پای آن هم بایستد چون با لغو آن خودش بی‌اعتبار می‌شود.

چون کسی مسئولیت اینها را به عهده نگرفته است ما آن‌ها را خودسر می‌نامیم وگرنه قطعا اینها صاحب و مسئول هم دارند و هدفمند آمده اند. مگر می‌شود صد نفر آدم بدون هیچ برنامه ریزی آنجا حضور پیدا کرده باشند؟/جماران