رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دستگیری اعضای شبکه‌ جعل و فساد اقتصادی

دستگیری اعضای شبکه‌ جعل و فساد اقتصادی وزارت اطلاعات: این باند ۱۳۹ نفره در استان‌های تهران و البرز، با سوءاستفاده از مدارک هویتی افراد مستمند و معتادان بی‌خانمان و از راه جعل گسترده و حرفه‌ای اسناد شخصی و دولتی، اقدام به ثبت شرکت‌های صوری می‌کردند و در مرحله‌ی بعدی نیز با جعل اسناد و مهرهای […]

دستگیری اعضای شبکه‌ جعل و فساد اقتصادی

وزارت اطلاعات: این باند ۱۳۹ نفره در استان‌های تهران و البرز، با سوءاستفاده از مدارک هویتی افراد مستمند و معتادان بی‌خانمان و از راه جعل گسترده و حرفه‌ای اسناد شخصی و دولتی، اقدام به ثبت شرکت‌های صوری می‌کردند و در مرحله‌ی بعدی نیز با جعل اسناد و مهرهای مورد نیاز، اقدام به تأسیس ۲۶۷ شرکت کاغذی کرده بودند.

سپس با سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی افراد دیگر و فروش فاکتورهای صوری به برخی مؤدیان، درآمدهای نامشروع خود را پنهان می‌کردند.