رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ایرادات مجلس از قانون رتبه‌بندی معلمان به زودی رفع می‌شود

ایرادات مجلس از قانون رتبه‌بندی معلمان به زودی رفع می‌شود نوری، وزیر آموزش و پرورش در گفتگو با مهر در پاسخ به این سوال که ایرادات نمایندگان مجلس به قانون رتبه بندی معلمان چه بوده و این قانون در حال حاضر در چه مرحله‌ای قرار دارد، گفت: کمیسیون تطبیق قوانین مجلس ایراداتی از آئین نامه […]

ایرادات مجلس از قانون رتبه‌بندی معلمان به زودی رفع می‌شود

نوری، وزیر آموزش و پرورش در گفتگو با مهر در پاسخ به این سوال که ایرادات نمایندگان مجلس به قانون رتبه بندی معلمان چه بوده و این قانون در حال حاضر در چه مرحله‌ای قرار دارد، گفت: کمیسیون تطبیق قوانین مجلس ایراداتی از آئین نامه اجرایی گرفته بود که این ایرادات از طریق دولت به ما رسیده است و قرار است خیلی زود بررسی‌های نهایی برای برطرف شدن این ایرادات انجام شود.

بررسی این ایرادات بسیار زودتر از زمان معمول نهایی خواهد شد. امیدواریم خیلی زود اطلاعات و مشخصات را در سامانه بارگذاری کنیم تا فرهنگیان در سامانه شرکت کنند.

ما اختلافی با مجلس نداریم فقط در آئین نامه اجرایی که از سوی دولت اعلام شده بود کمیسیون تطبیق قوانین ایراداتی با آن گرفت که امیدواریم به زودی حل شود.