رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


قالیباف: اقتصاد ما آلوده به ریاست و ربا و جنگ با خداست

قالیباف: اقتصاد ما آلوده به ریاست و ربا و جنگ با خداست/ بسیاری از مشکلات کشور با نگاه فرهنگی قابل حل است رئیس مجلس: باید توجه داشت علت اینکه مشکلات اقتصادی حل نمی‌شود این است که نسبت به اقتصاد فهم فرهنگی نداریم. هر کسی که کارآمدی دین در جامعه را به اثبات برساند انقلابی است […]

قالیباف: اقتصاد ما آلوده به ریاست و ربا و جنگ با خداست/ بسیاری از مشکلات کشور با نگاه فرهنگی قابل حل است

رئیس مجلس: باید توجه داشت علت اینکه مشکلات اقتصادی حل نمی‌شود این است که نسبت به اقتصاد فهم فرهنگی نداریم.

هر کسی که کارآمدی دین در جامعه را به اثبات برساند انقلابی است و در مسیر انقلاب حرکت می‌کند./فارس