رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


افشاریان: VAR به لیگ امسال نمی‌رسد

افشاریان: VAR به لیگ امسال نمی‌رسد رئیس کمیته داوران فدراسیون فوتبال: حداقل زمان آموزش داوران برای استفاده از کمک‌داور ویدوئی ۶ تا ۹ ماه است که باید این دوره را سپری کنند و به همین دلیل VAR به لیگ امسال نمی‌رسد. ما برای این کار دو نقشه و طرح داریم، اولین برنامه ما این است […]

افشاریان: VAR به لیگ امسال نمی‌رسد

رئیس کمیته داوران فدراسیون فوتبال:
حداقل زمان آموزش داوران برای استفاده از کمک‌داور ویدوئی ۶ تا ۹ ماه است که باید این دوره را سپری کنند و به همین دلیل VAR به لیگ امسال نمی‌رسد.

ما برای این کار دو نقشه و طرح داریم، اولین برنامه ما این است که تجهیزات را در ایران داشته باشیم و دومین برنامه هم این است که داوران کشورمان را برای آموزش به سایر کشورهایی که از این تجهیزات استفاده می‌کنند، اعزام کرده تا به علم و دانش این سیستم مجهز شوند.