رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آمریکا: دلیل ایجاد وقفه در روند احیای برجام ما نبوده‌ایم

آمریکا: دلیل ایجاد وقفه در روند احیای برجام ما نبوده‌ایم سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا مدعی شد: وقفه‌ای ایجاد شده، مدت زمانی طول کشیده است و نتوانسته‌ایم در این فاصله به بازگشت دوجانبه به پایبندی به برجام دست پیدا کنیم، ما دلیل ایجاد آن نبوده‌ایم‌. ند پرایس افزود: از ماه مارس یا بعد از آن […]

آمریکا: دلیل ایجاد وقفه در روند احیای برجام ما نبوده‌ایم

سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا مدعی شد: وقفه‌ای ایجاد شده، مدت زمانی طول کشیده است و نتوانسته‌ایم در این فاصله به بازگشت دوجانبه به پایبندی به برجام دست پیدا کنیم، ما دلیل ایجاد آن نبوده‌ایم‌.

ند پرایس افزود: از ماه مارس یا بعد از آن نشانه‌ای از سوی ایران ندیده‌ایم که آماده اتخاذ تصمیم سیاسی لازم برای بازگشت به پایبندی به برجام باشند.