رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


وزیر امور خارجه: مسئله حقابه ایران از هیرمند حل نشود در سایر حوزه های همکاری دو کشور آثار منفی خود را نشان خواهد داد

وزیر امور خارجه: مسئله حقابه ایران از هیرمند حل نشود در سایر حوزه های همکاری دو کشور آثار منفی خود را نشان خواهد داد امیرعبداللهیان در گفت‌وگوی تلفنی باملامتقی سرپرست وزارت خارجه افغانستان: باتوجه به بارندگی های اخیر و جاری شدن آب در رودخانه هیرمند امیدواریم موانع مصنوعی جهت رسیدن آب‌ به ایران و تامین […]

وزیر امور خارجه: مسئله حقابه ایران از هیرمند حل نشود در سایر حوزه های همکاری دو کشور آثار منفی خود را نشان خواهد داد

امیرعبداللهیان در گفت‌وگوی تلفنی باملامتقی سرپرست وزارت خارجه افغانستان:

باتوجه به بارندگی های اخیر و جاری شدن آب در رودخانه هیرمند امیدواریم موانع مصنوعی جهت رسیدن آب‌ به ایران و تامین حقابه ایران وجود نداشته باشد.

تحویل حقابه ایران شاخص مهمی برای سنجش تعهدات هیات حاکمه سرپرستی افغانستان در عمل به تعهدات بین المللی در قبال ایران است.

اگر مسئله حقابه ایران از هیرمند با سرعت و جدیت حل و فصل نشود، در سایر حوزه های همکاری دو کشور آثار منفی خود را نشان خواهد داد.

بزودی هیات عالیرتبه ای از وزارت نیروی ایران برای بررسی و رفع موانع موجود و رایزنی با مقامات افغانستان در مورد حقابه عازم این کشور می شود.

ملامتقی:

ما نسبت به حقابه ایران متعهد هستیم.

زمانی که آب موجود باشد، آنرا به سوی ایران روان می سازیم.