رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


برای اولین بار؛ زنان آتش‌نشان از شهریور در عملیات‌ها شرکت می‌کنند

برای اولین بار؛ زنان آتش‌نشان از شهریور در عملیات‌ها شرکت می‌کنند برای اولین بار قرار است ۱۶ آتش‌نشان زن وارد شهرداری تهران شود. مدیر عامل سازمان آتش‌نشانی می‌گوید این ۱۶ زن از ماه آینده در عملیات‌ها شرکت می‌کنند و برای آن‌ها ایستگاهی در نظر گرفته‌ایم./فارس

برای اولین بار؛ زنان آتش‌نشان از شهریور در عملیات‌ها شرکت می‌کنند

برای اولین بار قرار است ۱۶ آتش‌نشان زن وارد شهرداری تهران شود. مدیر عامل سازمان آتش‌نشانی می‌گوید این ۱۶ زن از ماه آینده در عملیات‌ها شرکت می‌کنند و برای آن‌ها ایستگاهی در نظر گرفته‌ایم./فارس