رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


وحیدی: با توجه به هشدار وقوع سیل، بسیج ظرفیت‌ها برای همه مناطق کشور انجام شده است

وحیدی: با توجه به هشدار وقوع سیل، بسیج ظرفیت‌ها برای همه مناطق کشور انجام شده است وزیر کشور در مناطق سیل زده در یزد: اکنون تمام کشور هشدارباش وقوع سیل را دریافت کرده است و بسیج ظرفیت‌ها برای همه مناطق انجام شده است. امکانات مختلف در نظر گرفته شده و مدیران مستقر و پای کار […]

وحیدی: با توجه به هشدار وقوع سیل، بسیج ظرفیت‌ها برای همه مناطق کشور انجام شده است

وزیر کشور در مناطق سیل زده در یزد:

اکنون تمام کشور هشدارباش وقوع سیل را دریافت کرده است و بسیج ظرفیت‌ها برای همه مناطق انجام شده است.

امکانات مختلف در نظر گرفته شده و مدیران مستقر و پای کار هستند. امیدواریم این بارش‌ها هم به خوبی مدیریت شود و کمترین خسارت به مردم و اموال آن‌ها وارد شود.