رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


انتقال کمیته صدور مجوز به فدراسیون فوتبال

انتقال کمیته صدور مجوز به فدراسیون فوتبال ماجدی سرپرست فدراسیون فوتبال: کمیته صدور مجوز را به فدراسیون آوردیم و مسئول آن هم مشخص شده است . می خواهیم مسئولیت سازمان لیگ کم شود. افشاریان رئیس کمیته داوران: سهم ما از در آمد های هنگفت فوتبال پنج میلیون تومان است و در حقمان ظلم می شود. […]

انتقال کمیته صدور مجوز به فدراسیون فوتبال

ماجدی سرپرست فدراسیون فوتبال:

کمیته صدور مجوز را به فدراسیون آوردیم و مسئول آن هم مشخص شده است . می خواهیم مسئولیت سازمان لیگ کم شود.

افشاریان رئیس کمیته داوران:

سهم ما از در آمد های هنگفت فوتبال پنج میلیون تومان است و در حقمان ظلم می شود.

سید مهدی سید علی داور فوتبال:

برای ورود سیستم کمک داور ویدئویی به مجوز مراجعی جز فدراسیون فوتبال نیازمندیم.