رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ادارات دولتی یزد تعطیل شدند

ادارات دولتی یزد تعطیل شدند ادارات دولتی یزد به جز دستگاههای خدمات رسان، فردا شنبه به علت پیامدهای ناشی از جاری شدن سیل تعطیل شدند.

ادارات دولتی یزد تعطیل شدند

ادارات دولتی یزد به جز دستگاههای خدمات رسان، فردا شنبه به علت پیامدهای ناشی از جاری شدن سیل تعطیل شدند.