رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تعداد شهرهای قرمز دو برابر و شهرهای آبی نصف شد

تعداد شهرهای قرمز دو برابر و شهرهای آبی نصف شد مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت: بر اساس آخرین به روز رسانی ها، تعداد شهرهای با وضعیت قرمز از ۵۷ به ۱۲۰ و تعداد شهرهای با وضعیت نارنجی از ۸۶ به ۱۱۲ شهر افزایش یافت. همچنین تعداد شهرهای با وضعیت زرد از ۱۹۹ […]

تعداد شهرهای قرمز دو برابر و شهرهای آبی نصف شد

مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت:
بر اساس آخرین به روز رسانی ها، تعداد شهرهای با وضعیت قرمز از ۵۷ به ۱۲۰ و تعداد شهرهای با وضعیت نارنجی از ۸۶ به ۱۱۲ شهر افزایش یافت.

همچنین تعداد شهرهای با وضعیت زرد از ۱۹۹ به ۱۶۶ و تعداد شهرهای با وضعیت آبی از ۱۰۶ به ۵۰ شهر رسید.

قرمز: ۱۲۰ شهر
نارنجی: ۱۱۲ شهر
زرد: ۱۶۶ شهر
آبی: ۵۰ شهر