رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


انسیه خزعلی، معاون رئیس جمهور: سقط جنین در کشور بسیار زیاد است.

انسیه خزعلی، معاون رئیس جمهور: سقط جنین در کشور بسیار زیاد است. ۹۸ درصد این سقط‌ها هم مشروع بوده است. تعداد اعضای خانوار به شدت کاهش پیدا کرده است

انسیه خزعلی، معاون رئیس جمهور:

سقط جنین در کشور بسیار زیاد است.

۹۸ درصد این سقط‌ها هم مشروع بوده است.

تعداد اعضای خانوار به شدت کاهش پیدا کرده است


جدیدترین خبرها