رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تصویب طرح ممنوعیت سلاح در مجلس نمایندگان آمریکا

تصویب طرح ممنوعیت سلاح در مجلس نمایندگان آمریکا این طرح با ۲۱۷ رأی موافق و ۲۱۳ رأی مخالف در مجلس نمایندگان تصویب شد. نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا تصویب آن را «گامی حیاتی در مبارزه با شیوع مرگبار خشونت مسلحانه» توصیف کرد/ جماران

تصویب طرح ممنوعیت سلاح در مجلس نمایندگان آمریکا

این طرح با ۲۱۷ رأی موافق و ۲۱۳ رأی مخالف در مجلس نمایندگان تصویب شد. نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا تصویب آن را «گامی حیاتی در مبارزه با شیوع مرگبار خشونت مسلحانه» توصیف کرد/ جماران