رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بانک ها به کارکنان خود چقدر وام داده اند؟ – وضع پرداختی بانک‌های سپه و صادرات مبهم است

بانک ها به کارکنان خود چقدر وام داده اند؟ – وضع پرداختی بانک‌های سپه و صادرات مبهم است در بررسی متوسط وام‏های اعطایی به کارکنان، بانک‌های خصوصی‌شده رتبه‏‌های اول تا چهارم را از آن خود کرده‏ اند. این مقدار (تقسیم کل وام پرداختی بانک به کارکنان خود) نشان می‏دهد بانک رفاه به‏ عنوان بازوی مالی […]

بانک ها به کارکنان خود چقدر وام داده اند؟ – وضع پرداختی بانک‌های سپه و صادرات مبهم است

در بررسی متوسط وام‏های اعطایی به کارکنان، بانک‌های خصوصی‌شده رتبه‏‌های اول تا چهارم را از آن خود کرده‏ اند.

این مقدار (تقسیم کل وام پرداختی بانک به کارکنان خود) نشان می‏دهد بانک رفاه به‏ عنوان بازوی مالی سازمان تامین اجتماعی، با متوسط پرداختی ۱ میلیارد و ۱۸۰ میلیون تومانی در رتبه اول، بانک تجارت با ۱ میلیارد و ۹۳ میلیون تومانی در رتبه دوم و بانک توسعه تعاون با ۶۲۰ میلیون تومان در رتبه سوم قرار دارد.

در مجموع متوسط وام پرداختی مجموع بانک‌ها ۴۰۸ میلیارد تومان است و نشان می‏دهد متوسط وام پرداختی ۶ بانک بیش از متوسط مجموع بانک‌ها بوده است.

بانک‌هایی نیز که وام‏های بیش از ۲۰۰ میلیون تومانی به کارکنان خود پرداخته ‏اند بانک‌های کشاورزی، مسکن، شهر، آینده، سامان، ایران‌زمین، کارآفرین و سرمایه بودند.

براساس لیست فرهیختگان، اوضاع و آمار پرداختی به کارکنان دو بانک بزرگ سپه و صادرات همچنان مبهم است./فرهیختگان