رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دولت مصمم به امر به معروف و نهی از منکرات بویژه در مسائل اقتصادی و اجتماعی است

دولت مصمم به امر به معروف و نهی از منکرات بویژه در مسائل اقتصادی و اجتماعی است رئیس‌جمهور در دیدار اعضای ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر: ظرفیت عظیم مردم در اجرای فریضه امر به معروف و نهی از منکر مورد توجه قرار گیرد. اجازه ندهید دشمن با فضاسازی‌های باطل باعث انفعال […]

دولت مصمم به امر به معروف و نهی از منکرات بویژه در مسائل اقتصادی و اجتماعی است

رئیس‌جمهور در دیدار اعضای ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر:

ظرفیت عظیم مردم در اجرای فریضه امر به معروف و نهی از منکر مورد توجه قرار گیرد.

اجازه ندهید دشمن با فضاسازی‌های باطل باعث انفعال و عقیم ماندن مسائل مهم کشور شود.

دولت مصمم به امر به معروف و نهی از منکرات بویژه در مسائل اقتصادی و اجتماعی است.

یکی از پیام‌های قیام عاشورا احیای امر به معروف و نهی از منکر در جامعه اسلامی است.

هر جا به مردم میدان داده شد، موفقیت حاصل شده است، اساساً هنر امام خمینی(ره) و رهبری انقلاب اسلامی آوردن مردم به میدان بود بنابراین نباید از این ظرفیت بزرگ غفلت شود.