رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نرخ سود بین بانکی کاهش یافت

نرخ سود بین بانکی کاهش یافت طبق اعلام بانک مرکزی نرخ سود بین بانکی در تاریخ ۶ مرداد با کاهش ۰.۱۸ درصدی به ۲۱.۱۳ درصد رسید.

نرخ سود بین بانکی کاهش یافت

طبق اعلام بانک مرکزی نرخ سود بین بانکی در تاریخ ۶ مرداد با کاهش ۰.۱۸ درصدی به ۲۱.۱۳ درصد رسید.