رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


گوینده کانادایی تبلیغات داعش به حبس ابد محکوم شد

گوینده کانادایی تبلیغات داعش به حبس ابد محکوم شد دادگاهی در آمریکا یک شهروند کانادایی و عضو سابق داعش را که به تهیه تبلیغات و گویندگی فراخوان‌های داعش فعالیت داشت به حبس ابد محکوم کرده است. محمد خلیفه که متولد عربستان سعودی است در دادگاه به علت نقش مهم او در تولید محتوا برای دستگاه […]

گوینده کانادایی تبلیغات داعش به حبس ابد محکوم شد

دادگاهی در آمریکا یک شهروند کانادایی و عضو سابق داعش را که به تهیه تبلیغات و گویندگی فراخوان‌های داعش فعالیت داشت به حبس ابد محکوم کرده است.

محمد خلیفه که متولد عربستان سعودی است در دادگاه به علت نقش مهم او در تولید محتوا برای دستگاه پروپاگاندای داعش و همچنین تهیه محتوایی با هدف توطئه علیه آمریکا، گناهکار شناخته شده است.