رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ادامه طبقه‌بندی اینترنت؟ | اینترنت کودک و نوجوان در انتظار افتتاح

ادامه طبقه‌بندی اینترنت؟ | اینترنت کودک و نوجوان در انتظار افتتاح وزیر ارتباطات: پروژه اینترنت کودک و نوجوان آماده شده است و برای افتتاح منتظر مسئولان هستیم و رسانه‌ای کردن این موضوع و رونمایی از آن را در آینده نزدیک انجام می‌دهیم /فارس

ادامه طبقه‌بندی اینترنت؟ | اینترنت کودک و نوجوان در انتظار افتتاح

وزیر ارتباطات: پروژه اینترنت کودک و نوجوان آماده شده است و برای افتتاح منتظر مسئولان هستیم و رسانه‌ای کردن این موضوع و رونمایی از آن را در آینده نزدیک انجام می‌دهیم /فارس