رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


واگذاری رسمی هفت تپه به شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی

واگذاری رسمی هفت تپه به شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی سید نظام الدین موسوی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس: شرکت هفت تپه با مصوبه سران قوا رسما به شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی واگذار شد.

واگذاری رسمی هفت تپه به شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی

سید نظام الدین موسوی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس:

شرکت هفت تپه با مصوبه سران قوا رسما به شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی واگذار شد.