رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ورزش گروهی در طبیعت همدان، فقط با “مجوز”

ورزش گروهی در طبیعت همدان، فقط با “مجوز” سرپرست هیات ورزش های همگانی همدان: تمام برنامه‌های ورزش‌های گروهی کمیته‌ها و رشته‌های ورزشی تحت پوشش هیات همگانی با اخذ مجوز برگزار می‌شود. لازم است گروه‌های ورزشی متفرقه و خارج از مجموعه هیات همگانی با مجوز کتبی و قانونی این هیات اقدام به فعالیت ورزشی کنند. در […]

ورزش گروهی در طبیعت همدان، فقط با “مجوز”

سرپرست هیات ورزش های همگانی همدان:

تمام برنامه‌های ورزش‌های گروهی کمیته‌ها و رشته‌های ورزشی تحت پوشش هیات همگانی با اخذ مجوز برگزار می‌شود.

لازم است گروه‌های ورزشی متفرقه و خارج از مجموعه هیات همگانی با مجوز کتبی و قانونی این هیات اقدام به فعالیت ورزشی کنند. در غیر این صورت مسئولیت عواقب ناشی از آن با فرد برگزارکننده است.

برگزاری هرگونه برنامه گروهی اعم از ورزش در طبیعت، پیاده روی و ورزش صبحگاهی بدون اخذ مجوز کتبی از هیات ورزش‌های همگانی استان همدان ممنوع است و مسئولیت عواقب آن برعهده فرد برگزارکننده است که به علت عدم رعایت قانون به عنوان متخلف شناسایی می‌شود.