رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اقرار سرکرده گروهک تروریستی به حمایت دولت سوئد

اقرار سرکرده گروهک تروریستی به حمایت دولت سوئد جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده «حبیب فرج‌الله چعب» سرکرده گروهک تروریستی «حرکة‌النضال» امروز برگزار شد. قاضی از متهم می‌پرسد: «شما ساکن و تبعه سوئد و همچنین مورد حمایت مقامات امنیتی و دولت کشور سوئد بودی. این موارد را قبول داری؟» چعب می‌گوید: «بله، بنده ساکن و تبعه […]

اقرار سرکرده گروهک تروریستی به حمایت دولت سوئد

جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده «حبیب فرج‌الله چعب» سرکرده گروهک تروریستی «حرکة‌النضال» امروز برگزار شد.

قاضی از متهم می‌پرسد: «شما ساکن و تبعه سوئد و همچنین مورد حمایت مقامات امنیتی و دولت کشور سوئد بودی. این موارد را قبول داری؟»

چعب می‌گوید: «بله، بنده ساکن و تبعه کشور سوئد هستم، دولت و مقامات امنیتی کشور سوئد از من حمایت می‌کنند. دستگاهی به من دادند که در صورت احساس خطر دکمه آن را فشار دهم تا با هشداری که به ماموران امنیتی دولت سوئد می‌دهد، هر جا که باشم آن‌ها من را نجات دهند.»