رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


طالبان: طبق معاهده هیرمند حق‌آبه ایران داده می‌شود

طالبان: طبق معاهده هیرمند حق‌آبه ایران داده می‌شود سخنگوی وزارت آب طالبان: طبق توافق‌نامه ۱۳۵۱ در حالت عادی ایران ۲۲ مترمکعب در یک ثانیه حق‌آبه دارد و ما به‌دلیل حسن همجواری ما ۴ مترمکعب هم بیشتر به ایران آب می‌دهیم. اگر هم خشکسالی باشد، آب کم‌تری به سمت ایران جاری می‌شود.

طالبان: طبق معاهده هیرمند حق‌آبه ایران داده می‌شود

سخنگوی وزارت آب طالبان: طبق توافق‌نامه ۱۳۵۱ در حالت عادی ایران ۲۲ مترمکعب در یک ثانیه حق‌آبه دارد و ما به‌دلیل حسن همجواری ما ۴ مترمکعب هم بیشتر به ایران آب می‌دهیم. اگر هم خشکسالی باشد، آب کم‌تری به سمت ایران جاری می‌شود.