رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


صادرات دام زنده آزاد شد

صادرات دام زنده آزاد شد رئیس شورای تامین دام کشور: صادرات دام زنده آزاد شده و دولت اعلام کرده که این موضوع عوارض صادراتی ندارد. فکر نمی‌کنم صادرات دام باعث گرانی گوشت در کشور شود چون میزان صادرات دام بیش از ۲۰۰ هزار راس نخواهد بود.

صادرات دام زنده آزاد شد

رئیس شورای تامین دام کشور:
صادرات دام زنده آزاد شده و دولت اعلام کرده که این موضوع عوارض صادراتی ندارد. فکر نمی‌کنم صادرات دام باعث گرانی گوشت در کشور شود چون میزان صادرات دام بیش از ۲۰۰ هزار راس نخواهد بود.