رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ایران‌ آماده جمع‌بندی مذاکرات در مدت زمان کوتاهی است

ایران‌ آماده جمع‌بندی مذاکرات در مدت زمان کوتاهی است رییس تیم مذاکره‌کننده ایران: ایران‌ آماده جمع‌بندی مذاکرات در مدت زمان کوتاهی است، اگر طرف مقابل نیز آماده اقدام مشابه باشد.

ایران‌ آماده جمع‌بندی مذاکرات در مدت زمان کوتاهی است

رییس تیم مذاکره‌کننده ایران:
ایران‌ آماده جمع‌بندی مذاکرات در مدت زمان کوتاهی است، اگر طرف مقابل نیز آماده اقدام مشابه باشد.