رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


عضو کمیسیون قضایی مجلس: عمل گشت ارشاد را تایید می‌کنم

عضو کمیسیون قضایی مجلس: عمل گشت ارشاد را تایید می‌کنم/ با شلوارهای پاره بدن‌های خود را به نمایش می‌گذارند، اگر حرفی بزنیم می گویند خشونت است! حسن نوروزی: ما کشور اسلامی هستیم؛ ماه محرم نزدیک است اصل کار در این ایام از جمله هیأت‌ها و پایگاه‌ها، فرهنگی است. آن وقت چند نفر پیدا می‌شوند سر […]

عضو کمیسیون قضایی مجلس: عمل گشت ارشاد را تایید می‌کنم/ با شلوارهای پاره بدن‌های خود را به نمایش می‌گذارند، اگر حرفی بزنیم می گویند خشونت است!

حسن نوروزی: ما کشور اسلامی هستیم؛ ماه محرم نزدیک است اصل کار در این ایام از جمله هیأت‌ها و پایگاه‌ها، فرهنگی است.

آن وقت چند نفر پیدا می‌شوند سر را برهنه می‌کنند و با شلوارهای پاره بدن‌های خود را به نمایش می‌گذارند و اگر حرفی زده شود می‌گویند خشونت صورت گرفته است!

یک سری در پشت مرزها عده‌ای را خوراک دهی می‌کنند تا کارهای ضد فرهنگی انجام دهند.

لذا ما معتقدیم گشت ارشاد ابتدا نصیحت کرده، صحبت کند، مذاکره کند، تذکر دهد و اگر تأثیری نداشت آن‌ها را به دادگاه معرفی کنند و بر اساس قانون مجازات اسلامی برخورد شود./ جماران