رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اعتراض حزب اتحاد ملت به پخش اعترافات تلویزیونی سپیده رشنو

اعتراض حزب اتحاد ملت به پخش اعترافات تلویزیونی سپیده رشنو اعضای حزب اتحاد ملت ایران اسلامی به اتفاق پیرامون پخش اعترافات سپیده رشنو اعتراض کرده و چنین اقداماتی را هم موجب برانگیختن خشم و نفرت در جامعه و رو در رو قرار دادن مردم با یکدیگر و هم ناقض حقوق و کرامت انسانی شهروندان دانستند. […]

اعتراض حزب اتحاد ملت به پخش اعترافات تلویزیونی سپیده رشنو

اعضای حزب اتحاد ملت ایران اسلامی به اتفاق پیرامون پخش اعترافات سپیده رشنو اعتراض کرده و چنین اقداماتی را هم موجب برانگیختن خشم و نفرت در جامعه و رو در رو قرار دادن مردم با یکدیگر و هم ناقض حقوق و کرامت انسانی شهروندان دانستند.

آذر منصوری، دبیر کل حزب:
در وضعیتی که شرایط اقتصادی ناشی از تورم مشکلات معیشتی مردم را بیشتر می‌کند و شهروندان به خصوص طبقات کمتر برخوردار را در تنگناهای بیشتری قرار می‌دهد، نمی‌دانم این برخوردها قرار است کدامیک از این مشکلات را حل کند./ جماران