رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


منفی‌تر شدن نظر مردم درباره کارنامه دولت رئیسی نسبت به یکسال پیش

نظرسنجی‌های معتبر حاکی از منفی‌تر شدن نظر مردم درباره کارنامه دولت رئیسی نسبت به یکسال پیش است /هم‌میهن

نظرسنجی‌های معتبر حاکی از منفی‌تر شدن نظر مردم درباره کارنامه دولت رئیسی نسبت به یکسال پیش است /هم‌میهن