رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بخشنامه «تعیین وضعیت سربازی برای پرداخت وام فرزندآوری» متوقف شد

بخشنامه «تعیین وضعیت سربازی برای پرداخت وام فرزندآوری» متوقف شد در پی ابلاغ بخشنامه اخیر مبنی بر مشروط بودن ارائه تسهیلات فرزند آوری به افراد ذکور به استعلام وضعیت مشمولین از سازمان نظام وظیفه، رئیس کل بانک مرکزی دستور داد ضمن توقف اجرای بخشنامه مذکور، هماهنگی لازم با سازمان نظام وظیفه عمومی به منظور تسهیل […]

بخشنامه «تعیین وضعیت سربازی برای پرداخت وام فرزندآوری» متوقف شد

در پی ابلاغ بخشنامه اخیر مبنی بر مشروط بودن ارائه تسهیلات فرزند آوری به افراد ذکور به استعلام وضعیت مشمولین از سازمان نظام وظیفه، رئیس کل بانک مرکزی دستور داد ضمن توقف اجرای بخشنامه مذکور، هماهنگی لازم با سازمان نظام وظیفه عمومی به منظور تسهیل در پرداخت وام یادشده به متقاضیان صورت گیرد.