رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


توافق بر سر بازگرداندن برجام «به معنای واقعی کلمه در چند روز آینده» محقق خواهد شد.

المیادین در خبری فوری از قول مقامات روسی عنوان کرد: توافق بر سر بازگرداندن برجام «به معنای واقعی کلمه در چند روز آینده» محقق خواهد شد.

المیادین در خبری فوری از قول مقامات روسی عنوان کرد:
توافق بر سر بازگرداندن برجام «به معنای واقعی کلمه در چند روز آینده» محقق خواهد شد.