رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تامین کامل نیاز داخل و صادرات انسولین قلمی تا پایان سال

تامین کامل نیاز داخل و صادرات انسولین قلمی تا پایان سال عین اللهی وزیر بهداشت: باتوجه به تهدیدات و تحریم ها باید به سمت خودکفایی حرکت کنیم. با اجرای طرح دارویار و حمایت از تولیدات داخلی، در صدد رفع کمبودهای دارویی و توسعه صادرات بر آمده ایم. امیدواریم تا پایان سال، تولید انسولین قلمی در […]

تامین کامل نیاز داخل و صادرات انسولین قلمی تا پایان سال

عین اللهی وزیر بهداشت:
باتوجه به تهدیدات و تحریم ها باید به سمت خودکفایی حرکت کنیم.

با اجرای طرح دارویار و حمایت از تولیدات داخلی، در صدد رفع کمبودهای دارویی و توسعه صادرات بر آمده ایم.

امیدواریم تا پایان سال، تولید انسولین قلمی در کشور نه تنها نیاز داخل را تامین کند، بلکه به مرحله صادرات برسد.

بیشتر کشورهای منطقه، خواهان داروهای ایرانی‌اند.