رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


افزایش تعداد شهرهای قرمز در کشور

افزایش تعداد شهرهای قرمز در کشور مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت: بر اساس آخرین به روز رسانی ها، تعداد شهرهای با وضعیت قرمز از ۷۸ به ۱۰۶ و تعداد شهرهای با وضعیت نارنجی از ۱۸۴ به ۱۵۶ شهر رسید. همچنین تعداد شهرهای با وضعیت زرد از ۱۷۴ به ۱۷۳ کاهش و تعداد […]

افزایش تعداد شهرهای قرمز در کشور

مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت:

بر اساس آخرین به روز رسانی ها، تعداد شهرهای با وضعیت قرمز از ۷۸ به ۱۰۶ و تعداد شهرهای با وضعیت نارنجی از ۱۸۴ به ۱۵۶ شهر رسید.

همچنین تعداد شهرهای با وضعیت زرد از ۱۷۴ به ۱۷۳ کاهش و تعداد شهرهای با وضعیت آبی از ۱۲ به ۱۳ شهر افزایش یافت.

قرمز: ۱۰۶ شهر
نارنجی: ۱۵۶ شهر
زرد: ۱۷۳ شهر
آبی: ۱۳ شهر