رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تمدید مهلت انتخاب رشته متقاضیان کنکوری رشته‌های با آزمون دانشگاه آزاد

تمدید مهلت انتخاب رشته متقاضیان کنکوری رشته‌های با آزمون دانشگاه آزاد مهلت انتخاب رشته متقاضیان رشته‌های با آزمون دانشگاه آزاد اسلامی شرکت کننده درآزمون سراسری به جز رشته‌های پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و دامپزشکی تا ساعت ۲۴ روز یکشنبه ۶ شهریور تمدید شد.

تمدید مهلت انتخاب رشته متقاضیان کنکوری رشته‌های با آزمون دانشگاه آزاد

مهلت انتخاب رشته متقاضیان رشته‌های با آزمون دانشگاه آزاد اسلامی شرکت کننده درآزمون سراسری به جز رشته‌های پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و دامپزشکی تا ساعت ۲۴ روز یکشنبه ۶ شهریور تمدید شد.