رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مانعی برای حضور بانوان در ورزشگاه‌ها وجود ندارد

مانعی برای حضور بانوان در ورزشگاه‌ها وجود ندارد وزیر کشور: هر جایی که بتوانیم ورزشگاه را برای حضور بانوان آماده کنیم، این موضوع مانعی ندارد اما شرط آن این است که ورزشگاه‌ها آماده باشند. طبیعتا تا این آمادگی‌ها به وجود بیاید زمان می‌برد، ورزشگاه‌هایی که مانند آزادی آمادگی دارند، منعی برای حضور بانوان ندارند.

مانعی برای حضور بانوان در ورزشگاه‌ها وجود ندارد

وزیر کشور: هر جایی که بتوانیم ورزشگاه را برای حضور بانوان آماده کنیم، این موضوع مانعی ندارد اما شرط آن این است که ورزشگاه‌ها آماده باشند.

طبیعتا تا این آمادگی‌ها به وجود بیاید زمان می‌برد، ورزشگاه‌هایی که مانند آزادی آمادگی دارند، منعی برای حضور بانوان ندارند.