رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


علی کریمی: از عزاداران واقعی امام حسین عذرخواهی می کنم

علی کریمی: از عزاداران واقعی امام حسین عذرخواهی می کنم اگر طرفدار واقعی مکتب حسين (ع) هستیم باید به اعتقادات وطرز فکر یکدیگر احترام بگذاریم چون در این مكتب، افترا ، بددهنی و بی ادبی جایی ندارد که البته مردم فرق ريا ونیت پاک و خالص را تشخیص می دهند. با این که مخاطب من […]

علی کریمی: از عزاداران واقعی امام حسین عذرخواهی می کنم

اگر طرفدار واقعی مکتب حسين (ع) هستیم باید به اعتقادات وطرز فکر یکدیگر احترام بگذاریم چون در این مكتب، افترا ، بددهنی و بی ادبی جایی ندارد که البته مردم فرق ريا ونیت پاک و خالص را تشخیص می دهند. با این که مخاطب من عده ای خاص بودند اما از عزاداران واقعی امام حسین (ع) عذرخواهی می کنم و دست هایشان را می بوسم.