رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آمریکا: در حال بررسی پیشنهاد ایران برای بازگشت به برجام هستیم

آمریکا: در حال بررسی پیشنهاد ایران برای بازگشت به برجام هستیم سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به الجزیره: اگر ایران آماده پایبندی به توافق ۲۰۱۵ باشد ما نیز آماده انجام همین کار هستیم ما پاسخ ایران به پیشنهاد نهایی اتحادیه اروپا را دریافت کردیم و در حال بررسی آن هستیم ما به طور منظم با اتحادیه […]

آمریکا: در حال بررسی پیشنهاد ایران برای بازگشت به برجام هستیم

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به الجزیره: اگر ایران آماده پایبندی به توافق ۲۰۱۵ باشد ما نیز آماده انجام همین کار هستیم

ما پاسخ ایران به پیشنهاد نهایی اتحادیه اروپا را دریافت کردیم و در حال بررسی آن هستیم

ما به طور منظم با اتحادیه اروپا در تماس هستیم و گفتگوهای ما خصوصی است

گزارش ها مبنی بر اینکه امتیازات جدیدی را برای ایران به منظور بازگشت به توافق پذیرفته ایم کاملا نادرست است