رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


گرانی اقلام حیاتی/ افزایش هزینه‌ی سالانه ۴۰ و ۷۲ درصدی گوشت، سبزیجات و حبوبات برای تولیدکنندگان

گرانی اقلام حیاتی/ افزایش هزینه‌ی سالانه ۴۰ و ۷۲ درصدی گوشت، سبزیجات و حبوبات برای تولیدکنندگان براساس گزارش اخیر مرکز آمار قیمت تولیدکننده (تورم براساس محاسبه قیمت تمام شده کالا برای تولیدکننده) در حوزه زراعت، باغداری و دامداری در فصل بهار سال ۱۴۰۱ نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۶۶.۲ درصد […]

گرانی اقلام حیاتی/ افزایش هزینه‌ی سالانه ۴۰ و ۷۲ درصدی گوشت، سبزیجات و حبوبات برای تولیدکنندگان

براساس گزارش اخیر مرکز آمار قیمت تولیدکننده (تورم براساس محاسبه قیمت تمام شده کالا برای تولیدکننده) در حوزه زراعت، باغداری و دامداری در فصل بهار سال ۱۴۰۱ نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۶۶.۲ درصد افزایش یافته‌است.

برخی از اقلام محاسبه شده توسط مرکز آمار (مانند گوشت قرمز) از جمله کالاهای پرمصرف حساب می‌شود. میانگین شاخص چهار فصل منتهی به فصل جاری نیز نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) ۶۵.۸ درصد افزایش یافته‌است.

در این میان قلم پر مصرف سبزیجات و حبوبات که برای خانوارها و بحث سلامت ضروری است، نسبت به دوره بهار سال قبل (نرخ تورم سالانه) ۷۲.۸ درصد افزایش داشته‌است.

قلم حیاتی دیگر که گوشت قرمز است که پس از ارزیابی قیمت تمام شده عمده‌ترین تولیدکننده آن (گاوداری‌ها) نسبت به دوره بهار سال قبل (نرخ تورم سالانه) ۴۰ درصدی را داشته است./ ایلنا