رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


واکنش نماینده رشت به فیلم برخورد ماموران با یک زن در رشت

واکنش نماینده رشت به فیلم برخورد ماموران با یک زن در رشت: از نیروی انتظامی پیگیر شدم، آن خانم به ماموران متعرض شده بود. کسی خانم را پرت نکرد، او از شیشه ماشین آویزان شده بود. در شمال تهران برخی از مردم پوششی دارند که در بعضی از خیابان‌های اروپایی هم چنین چیزی را نمی‌بینیم./شرق

واکنش نماینده رشت به فیلم برخورد ماموران با یک زن در رشت:
از نیروی انتظامی پیگیر شدم، آن خانم به ماموران متعرض شده بود.

کسی خانم را پرت نکرد، او از شیشه ماشین آویزان شده بود.

در شمال تهران برخی از مردم پوششی دارند که در بعضی از خیابان‌های اروپایی هم چنین چیزی را نمی‌بینیم./شرق