رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رییس سازمان انرژی اتمی: چرخه سوخت هسته‌ای یک چرخه قدرت‌ساز است

رییس سازمان انرژی اتمی: چرخه سوخت هسته‌ای یک چرخه قدرت‌ساز است انرژی اتمی ربطی به بمب ندارد ایران کمتر از ۲ درصد ظرفیت اتمی جهان را در اختیار دارد اما ۲۵ درصد بازرسی جهان را در ایران انجام شده است برجام را با تخریب و زیر سوال بردن زیر ساخت هسته‌ای شروع کردند

رییس سازمان انرژی اتمی:
چرخه سوخت هسته‌ای یک چرخه قدرت‌ساز است

انرژی اتمی ربطی به بمب ندارد

ایران کمتر از ۲ درصد ظرفیت اتمی جهان را در اختیار دارد اما ۲۵ درصد بازرسی جهان را در ایران انجام شده است

برجام را با تخریب و زیر سوال بردن زیر ساخت هسته‌ای شروع کردند