رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کشف ۱۰ میلیون دلار تقلبی در تهران

کشف ۱۰ میلیون دلار تقلبی در تهران رییس پلیس پایتخت: این افراد در این باند قصد داشتند بالغ بر ۱۰ میلیون دلار جعلی را وارد بازار کنند که پیش از این اتفاق دلارها کشف شد. همچنین در این خصوص سه نفر نیز دستگیر شدند./ ایسنا

کشف ۱۰ میلیون دلار تقلبی در تهران

رییس پلیس پایتخت:
این افراد در این باند قصد داشتند بالغ بر ۱۰ میلیون دلار جعلی را وارد بازار کنند که پیش از این اتفاق دلارها کشف شد. همچنین در این خصوص سه نفر نیز دستگیر شدند./ ایسنا