رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


خدایا شاهد باش ما از این رویه ظالمانه اعلام برائت می‌کنیم

خدایا شاهد باش ما از این رویه ظالمانه اعلام برائت می‌کنیم سلمان کدیور، دبیر اسبق جنبش عدالتخواه دانشجویی، در واکنش به صدور کیفرخواست سپیده رشنو، در کانال تلگرامش نوشت: مشاجره لفظی دو خانم در اتوبوس را تبدیل به مسئله امنیت ملی می کنید و به فساد و فحشا مربوط می سازید و اینطور با خشونت […]

خدایا شاهد باش ما از این رویه ظالمانه اعلام برائت می‌کنیم

سلمان کدیور، دبیر اسبق جنبش عدالتخواه دانشجویی، در واکنش به صدور کیفرخواست سپیده رشنو، در کانال تلگرامش نوشت: مشاجره لفظی دو خانم در اتوبوس را تبدیل به مسئله امنیت ملی می کنید و به فساد و فحشا مربوط می سازید و اینطور با خشونت قضایی برخورد می کنید و هم زمان غارتگران فولاد مبارکه و بورس و بانک و خودروسازی و… آزاد و رها به ریش اسلام و انقلاب و مملکت و مردم می خندند

خدایا شاهد باش ما از این رویه ظالمانه اعلام برائت کرده و آن را که باعث وهن اسلام و پیامبرت می شود، محکوم کردیم. و شاهد باش گوش این حضرات بدهکار هیچ اندرز و نصیحتی نبود