رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رئیس‌جمهور: در هیچ مذاکراتی از حقوق ملت کوتاه نمی‌آییم

رئیس‌جمهور: در هیچ مذاکراتی از حقوق ملت کوتاه نمی‌آییم رئیسی: در هیچ نشست و مذاکراتی از حقوق ملت کوتاه نخواهیم آمد، دولت تلاش برای پیشرفت کشور و رفع مشکلات را با قوت ادامه خواهد داد. ما زندگی مردم را به هیچ عامل بیرونی گره نخواهیم زد و مجدانه پیگیر رفع مشکلات کشور و مردم خواهیم […]

رئیس‌جمهور: در هیچ مذاکراتی از حقوق ملت کوتاه نمی‌آییم

رئیسی: در هیچ نشست و مذاکراتی از حقوق ملت کوتاه نخواهیم آمد، دولت تلاش برای پیشرفت کشور و رفع مشکلات را با قوت ادامه خواهد داد.

ما زندگی مردم را به هیچ عامل بیرونی گره نخواهیم زد و مجدانه پیگیر رفع مشکلات کشور و مردم خواهیم بود.

سفرهای استانی را حتما ادامه خواهیم کرد و دور دوم این سفرها به فاصله کوتاهی آغاز خواهد شد.