رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دبیر ستاد امر‌به‌معروف اصفهان: مربی غیرمسلمان برای دختر مسلمان خلاف شرع است

دبیر ستاد امر‌به‌معروف اصفهان: مربی غیرمسلمان برای دختر مسلمان خلاف شرع است/ فولاد مبارکه این بساط را جمع کند احمد عبداللهی دبیر ستاد امر‌به‌معروف اصفهان به گماشتن مربی غیر مسلمان برای تیم هندبال دختران سپاهان اعتراض کرد و ان را خلاف شرع و قرآن دانست.

دبیر ستاد امر‌به‌معروف اصفهان: مربی غیرمسلمان برای دختر مسلمان خلاف شرع است/ فولاد مبارکه این بساط را جمع کند

احمد عبداللهی دبیر ستاد امر‌به‌معروف اصفهان به گماشتن مربی غیر مسلمان برای تیم هندبال دختران سپاهان اعتراض کرد و ان را خلاف شرع و قرآن دانست.