رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


وزیر کشور: گذرنامه در مرز تمدید نمی‌شود

وزیر کشور: گذرنامه در مرز تمدید نمی‌شود در رابطه با برگه تردد با دولت عراق مشغول مذاکره هستیم، اما کار تمدید گذرنامه در مرزها، امکان پذیر نیست و باید نسبت به تمدید آن پیش از رسیدن به مرز اقدام شود.

وزیر کشور: گذرنامه در مرز تمدید نمی‌شود

در رابطه با برگه تردد با دولت عراق مشغول مذاکره هستیم، اما کار تمدید گذرنامه در مرزها، امکان پذیر نیست و باید نسبت به تمدید آن پیش از رسیدن به مرز اقدام شود.