رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


قرارداد تسلیحاتی ۳۹۰ میلیون دلاری روسیه در نمایشگاه نظامی ۲۰۲۲

قرارداد تسلیحاتی ۳۹۰ میلیون دلاری روسیه در نمایشگاه نظامی ۲۰۲۲ روسیه در نمایشگاه تسلیحاتی سال ۲۰۲۲ قراردادی به ارزش ۳۹۰ میلیون دلار برای فروش تجهیزات نظامی مختلف امضا کرد.

قرارداد تسلیحاتی ۳۹۰ میلیون دلاری روسیه در نمایشگاه نظامی ۲۰۲۲

روسیه در نمایشگاه تسلیحاتی سال ۲۰۲۲ قراردادی به ارزش ۳۹۰ میلیون دلار برای فروش تجهیزات نظامی مختلف امضا کرد.