رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


برگزاری آزمون استخدامی سراسری سازمان تأمین اجتماعی

برگزاری آزمون استخدامی سراسری سازمان تأمین اجتماعی به گفته معاون منابع انسانی سازمان تامین‌اجتماعی؛ متقاضیا ن می‌تواننداز امروز لغایت یکشنبه ۶ شهریور با مراجعه به سایت سازمان سنجش و آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org ثبت نام کنند.

برگزاری آزمون استخدامی سراسری سازمان تأمین اجتماعی

به گفته معاون منابع انسانی سازمان تامین‌اجتماعی؛ متقاضیا ن می‌تواننداز امروز لغایت یکشنبه ۶ شهریور با مراجعه به سایت سازمان سنجش و آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org ثبت نام کنند.