رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


واریز مبلغ علی الحساب رتبه بندی به حساب معلمان

واریز مبلغ علی الحساب رتبه بندی به حساب معلمان منادی، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس : مبلغ علی الحساب رتبه‌بندی برای معلمان واریز شده است. ۸۵۰۰ میلیارد تومان صرف پرداخت علی الحساب شده است. رتبه‌بندی معلمان طلیعه‌ای نو در آموزش و پرورش است. معلم از تمام مزایای فصل دهم برخوردار است و جمع فوق‌العاده […]

واریز مبلغ علی الحساب رتبه بندی به حساب معلمان

منادی، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس :
مبلغ علی الحساب رتبه‌بندی برای معلمان واریز شده است.

۸۵۰۰ میلیارد تومان صرف پرداخت علی الحساب شده است.

رتبه‌بندی معلمان طلیعه‌ای نو در آموزش و پرورش است.

معلم از تمام مزایای فصل دهم برخوردار است و جمع فوق‌العاده شغل و شاغل بین ۴۵ تا ۹۰ درصد افزایش بر حسب رتبه‌ها خواهد بود.

بر این اساس، معلم دیگر کارمند نیست، اما ۱۰۰ سال به عنوان کارمند به معلم نگاه شده است./باشگاه خبرنگاران