رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ساعت کاری ادارات از سوم شهریور به روال عادی باز می‌گردد

ساعت کاری ادارات از سوم شهریور به روال عادی باز می‌گردد سخنگوی صنعت برق کشور گفت: طبق مصوبه هیات دولت، از سوم شهریور ساعت کار ادارات و موسسات همانند قبل خواهد بود. امسال با کاهش ساعت کار ادارات، شاهد کاهش ۳۰ درصدی مصرف برق بودیم. در جنوب کشور هنوز گرمای پایدار برقرار است و از […]

ساعت کاری ادارات از سوم شهریور به روال عادی باز می‌گردد

سخنگوی صنعت برق کشور گفت:
طبق مصوبه هیات دولت، از سوم شهریور ساعت کار ادارات و موسسات همانند قبل خواهد بود.

امسال با کاهش ساعت کار ادارات، شاهد کاهش ۳۰ درصدی مصرف برق بودیم.

در جنوب کشور هنوز گرمای پایدار برقرار است و از مردم تقاضا می‌شود از ساعت ۱۲ تا ۱۸ و ۲۰ تا ۲۳ در استفاده از وسایل سرمایشی به مصرفه بهینه توجه ویژه داشته باشند.