رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دعوت سفیر اوکراین از شرکت‌های ایرانی برای بازسازی مناطق ویران از جنگ

دعوت سفیر اوکراین از شرکت‌های ایرانی برای بازسازی مناطق ویران از جنگ سفیر اوکراین در پایان ماموریت خود، از موضع بی‌طرفی و مخالفت جمهوری اسلامی ایران با جنگ قدردانی و از شرکت‌های ایرانی جهت بازسازی مناطق و تأسیسات زیرساختی که در جنگ از بین رفته دعوت کرد.

دعوت سفیر اوکراین از شرکت‌های ایرانی برای بازسازی مناطق ویران از جنگ

سفیر اوکراین در پایان ماموریت خود، از موضع بی‌طرفی و مخالفت جمهوری اسلامی ایران با جنگ قدردانی و از شرکت‌های ایرانی جهت بازسازی مناطق و تأسیسات زیرساختی که در جنگ از بین رفته دعوت کرد.